lunes, 30 de enero de 2017

Transporte - Garraioa

ESKOLA GARRAIOA


Eskola honek, Hezkuntza Sailak ordaintzen duen garraio zerbitzua eskeintzen du bi kilometro baina urrunago bizi diren ikasleentzat baina eskolaren zonaldearen barruan izan behar da. Aurreko zonifikazioan oinarriturik garraio-eskubidea duten ikasleen zerrenda berezi bat dago. Ibilbidea betetzeko autobus eta taxi  bat ditugu.

Autobusa: Las Carreras, El Carrejo, Sanfuentes eta Gallarta.
                  Zaintzailea  ANA MARTINEZ
Taxia: Triano, Las Calizas eta Balastera. 

                  Zaintzailea CELIA TERRON

 TRANSPORTE ESCOLAR
Este Centro dispone de servicio de autobús a cargo del Departamento de Educación para el alumnado que reside a más de dos kilómetros de la escuela dentro de la zona de influencia. Existe una lista especial de alumnos con derecho a transporte que tiene su origen en la zonificación anterior. Este año contamos con un autobús y un taxi para cubrir el recorrido.

Autobús: Las Carreras,  El Carrejo, Sanfuentes y Gallarta.
               Cuidadora ANA MARTINEZ
Taxis: Triano, Las Calizas y Balastera. 
            Cuidadora CELIA TERRON 

No hay comentarios: