lunes, 30 de enero de 2017

Comedor / Jantoki.

COMEDOR ESCOLAR


ü  CALENDARIO:
     Todos los días de clase, incluidos los de mañana (intensiva).

ü  PAGO: El precio del mismo es de 75€ al mes (3,30€/día) los transportados/as. Los no transportados/as 100€ al mes (4,60€/día).). Durante 8 meses se cobrará a través de vuestra c/c pasando el recibo entre el 5 y el 10 de cada mes desde octubre a mayo. Los eventuales pagarán 5,20/día ingresándolo en:

     CAJA LABORAL. C/C: 3035-O259-50-2590012760 o pagando en dirección.

Según normativa del Gobierno Vasco, solamente habrá devolución de cuotas cuando la ausencia al comedor sea igual o superior a una semana consecutiva. El importe a devolver será del 50%. Así mismo, dicha ausencia deberá ser previamente comunicada a la escuela (anticipación mínima 48 horas).

ü  Una vez por trimestre se enviará información sobre los menús correspondientes. También aparecerá en el blog.

ü  El alumnado habrá de cumplir las normas establecidas por las responsables de su cuidado tanto durante las comidas, comiendo de todo y en cantidad razonable, como después de las mismas hasta su entrada en clase.

ü  El alumnado de Infantil que no haya comido con normalidad, llevará una
ficha de control.

ü  Si hubiera alguna incidencia la familia será debidamente informada.

ESKOLA JANTOKIA


Gure zentruak, horrela eskatzen duten ikasle guztientzako,  jantoki zerbitzua eskaintzen du.

ü  EGUTEGIA: Klase egunetan, ordutegi trinkoa dagoenean barne.

ü  ORDAINKETA: Hilero 75€ (3,30€/eguneko) garraioa erabiltzen dutenentzat, eta 100€ (4,60€/eguneko) garraioa erabiltzen ez dutenentzat 8 hilabetetan zehar hileko 5-10 bitarteko egunetan duzuen k/k-tik kobratuz, urritik maiatza arte. Egun soltetan geratzen direnek 5,20€ egun bakoitzagatik ordainduko dute ondorengo kontuan:

CAJA LABORAL C/C: 3035-O259-50-2590012760 edo zuzendaritzan bertan.

ü   Eusko Jaurlaritzaren arautegiaren arabera, jantokira  aste baten zehar ez joatea izango da ezinbesteko baldintza kuota itzultzeko. Bueltatzeko dirua %50 izango da. Ausentzi hau, aurretik eskolan komunikatu behar da (48 ordu baino lehen gutxienez).

ü  Jantokiko menuak hiruhilabetero behin bidaliko dizuegu. Blogean ere agertuko dira.

ü  Ikasleek, arduradunek ezarritako arauak, bete behar dituzte, bai jantoki bertan, bai ondorengo jolasaldian klaseetan sartu arte.

ü  Haur Hezkuntzako normalki jaten ez duen ikasleak eramango du kontrol fitxa bat.

ü  Intzidentziaren bat suertatuz gero, horri buruzko informazioa jasoko duzue.
No hay comentarios: