jueves, 21 de abril de 2016

HARREMANAK - CONTACTO

GURASOENTZAKO INFORMAZIO LIBURUXKA


CURSO ESCOLAR

2015 / 2016

IKASTURTEA


INFORMACIÓN A PADRES Y MADRES
buenosairesgallarta.blogspot.es


ABISU EDO KONTSULTARAKO TELEFONOAK
TELÉFONOS  PARA AVISOS O CONSULTAS

ZUZENDARITZADIRECCIÓN   946363076 / 688851988

Whatsapp 688851988
   


GURASOEN HARRERARAKO ORDUAK
HORARIO ATENCIÓN A PADRES/MADRES


ZUZENDARITZADIRECCIÓN
Eskola orduetan Horario lectivo


IRAKASLERIA PROFESORADO
Asteartero 9:00etatik 10:00etara
Martes de  9:00h a 10:00h


GURASO ELKARTEA
ASOCIACIÓN MADRES/PADRES DE ALUMNOS/AS
(AMPA)
Hilero  1. asteartea
10:00etatik 11:00etara
Primer martes de cada mes
de 10:00h a 11:00h

JANTOKIA COMEDOR
Jantokiari buruzko informazioa behar izanez gero, zuzendaritzara jo
En caso de necesitar alguna información referente al comedor, consultar en dirección.ORDUTEGIA HORARIO

GOIZEZ MAÑANA
ARRATSALDEZ TARDE
10:00 – 13:30
15:00 – 16:30
ORDUTEGI TRINKOA JORNADA INTENSIVA
 9:30 – 13:30


EBALUAZIO TXOSTENEN EGUTEGIA

CALENDARIO DE INFORMES DE EVALUACIÓN

HAUR HEZKUNTZA
EDUCACIÓN INFANTIL
LEHEN HEZKUNTZA
EDUCACIÓN PRIMARIA
TXOSTENAK
INFORMES
OTSAILA
FEBRERO
TXOSTENAK
INFORMES

GABONAK
NAVIDADASTE SANTUA
SEMANA SANTA
EKAINA
JUNIO


EKAINA
JUNIOZUZENDARITZA TALDEA EQUIPO DIRECTIVOZUZENDARIA DIRECTOR: RAFAEL CANTERA CONDE

IKASKETA BURUA JEFA DE ESTUDIOS: 
Mª VICTORIA PUERTOLLANO BALBUENA

IDAZKARIA SECRETARIO:  CARLOS HERNANDO MARTIN
PEDAGOGI BATZORDEA COMISIÓN PEDAGÓGICA


ZUZENDARIA DIRECTOR: RAFAEL CANTERA CONDE
IKASKETA BURUA JEFA DE ESTUDIOS
Mª VICTORIA PUERTOLLANO BALBUENA

IDAZKARIA SECRETARIO: CARLOS HERNANDO MARTIN

HAUR HEZKUNTZA EDUCACIÓN INFANTIL
KOORDINATZAILEA COORDINADORA: GENTZANE FURIOL FERNANDEZ

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA

KOORDINATZAILEAK COORDINADORES


LEHEN ZIKLOA PRIMER CICLO: MIREYA FERNADEZ LOPEZ

BIGARREN ZIKLOA SEGUNDO CICLO: ANA Mª LOPEZ VARELA

HIRUGARREN ZIKLOA TERCER CICLO: JON SALMANTON COCA
KURTSO EZBERDINETAKO TUTOREAK ETA
BESTELAKO IRAKASLEAK


 TUTORAS/ES Y PROFESORADO DE LOS DISTINTOS CURSOSHAUR HEZKUNTZA EDUCACIÓN INFANTIL


GENTZANE FURIOL FERNANDEZ  2 Urte Años
ISABEL SANZ LOPEZ  3 Urte Años
Mª CARMEN UNGIL HERMIDA  4 Urte Años
ELENA GARCIA GONZALEZ 4 Urte Años
SUSANA CARDOSO CANALES  5 Urte Años
                                                             

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA

LEHEN ZIKLOA PRIMER CICLO

AITZIBER BASOZABAL MENDIGUREN  1. MailaNivel
BEATRIZ BLANCO LOSADA 2. MailaNivel

BIGARREN ZIKLOA  SEGUNDO CICLO

Mª CARMEN ALONSO GARCIA  3. MailaNivel
ENCARNACIÓN MACEDA DACAL   4. MailaNivel

HIRUGARREN ZIKLOA TERCER CICLO

ANA SARASOLA AMUNDARAIN     5. MailaNivel
CARLOS HERNANDO MARTIN    6. MailaNivel

IRAKASLE ESPEZIALISTAK PROFESORES/AS ESPECIALISTAS


MUSIKA MÚSICA: SOLEDAD ALLUE HERMOSILLA
INGELESA INGLÉS: ANA Mª LOPEZ VARELA                                                                 
HEZIKETA FISIKOA EDUCACIÓN FÍSICA: JON SALMANTON COCA
ERLIJIOA RELIGIÓN: VERONICA MOMEÑE BILBAOHEZKUNTZA PREMIA BEREZIKO LAGUNTZA IRAKASLEAK
PROFESOR/A DE APOYO NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

MIREYA FERNANDEZ LOPEZ (PT)

2 URTEKO LAGUNTZAILEA AUXILIAR AULA 2 AÑOS

EIDER SAIZ RUIZ

LOGOPEDA: AITZIBER ALONSO PEREZ

HEZKUNTZA LAGUNTZA ESPEZIALISTA (HLE)
ESPECIALISTA APOYO EDUCATIVO (EAE)
IGONE MARTINEZ DE ALBENIZ KORTABARRIA

AHOLKULARIA CONSULTORA

Mª VICTORIA PUERTOLLANO BALBUENA
JANTOKI ARDURADUNA ENCARGADA COMEDOR

Mª CARMEN UNGIL HERMIDA 

No hay comentarios: